Evet Bu Bir Soykırım

2007’de inşaatına başlandığı dönemlerde Ermeni sözde soykırımı iddialarını güçlendirmesi sadedinden sesini sıkça duyuran Birleşik Devletler Soykırım Anıt ve Müzesi, yine müslümanları konu alan ama bu sefer lehte ve hayır görünen bir faaliyetle gündemde. Bosna Savaşı’nda binlerce Müslümanın hunharca katledilmesine

ilişkin çok yönlü bir araştırma müzenin bünyesinde yürütülmekte…Amerika Washington’daki Birleşik Devletler Soykırım Anıt ve Müzesi “Mladiç Dosyaları” isimli bir internet sitesi açtı. Ratko Mladiç’in Lahey bölgesinde işlediği harp suçlarının anlatıldığı bu site kullandığı çoklu medya teknikleriyle olayları kendi zamanına uygun biçimde yansıtıyor ve derinlemesine bilgiler sunuyor. Bu çalışma, 2. Dünya savaşından bu yana Avrupa’daki en geniş katliamın mimarının yolaçtığı felaketleri göz önüne sermesi açısından azami öneme sahip. Bunun yanısıra çalışma, böyle kitle vahşetlerinin müsebbibi olan isimlerin mahkeme önüne çıkarılmasının gelecekteki muhtemel katliamları engelleyici birer unsur olup olamayacağını da tartışıyor.

1992-1995 arası Balkan Savaşı sırasında izlediği politikayla Boşnak müslümanlar aleyhinde insanlık suçu, harp suçları ve soykırım zanlısı olduğu göz önünde bulundurulursa “Mladic’in Dosyaları” isimli çalışma Mladic’a karşı yürütülen gerek sosyal gerekse siyasi davalar için de çok yönlü bir öneme sahip.

Proje, müzenin anlaşmalı üyesi Michael Dobbs tarafından yönetiliyor. Dobbs 95 yılında Srebrenitza’da gerçekleştirilen katliamı incelerken bu dosyayı da güncel tutacak. Olayın Lahey’deki adalete intikal eden boyutunun yanında araştırmacı gazeteci Dobbs, Srebrenitza, Saraybosna ve Belgrad’a da giderek Mladiç’in mağdurları ve müttefikleriyle buluşmayı ve röpörtaj yapmayı planlıyor. Bu çalışmasıyla Bosna Sırp ordusunun kumandanının 2.Dünya Savaşından bu yana en cani katliamın mimarı olmasının ardındaki sır perdesini de aralamayı hedefliyor.

Müzenin soykırım önlemeden sorumlu Vicdan Komitesi bölüm başkanı Michael Abramowitz “Bu dosya sayesinde Mladiç’in faaliyetlerinin de birer soykırım olup olmadığı gün yüzüne çıkacak. Müzemiz böyle bir soykırımın daha aydınlanmasına öncülük edeceği için gururluyuz” diyor. Ve sözlerine devamla: “Vicdan Komitemizin amacı dünyanın heryerinde yaşanmış olan soykırımlar hakkında halkı bilgilendirip bu insanlık suçuna karşı herkesi aynı tarafta yer almaya davet etmektir.” diyor.

Soykırım Anıt ve Müzesi’nin hali hazırdaki yeri Washington’daki Milli Park’ta bulunmakta ve Birleşik Devletler desteğiyle bu halka açık konum güvence altında. Ayrıca bu müze pek çok gönüllü sponsor sayesinde çoklu medya programlarıyla kitlelere hitap etme potansiyeline de sahip.

1995’te 7 bin 500 Müslüman Boşnak erkek ve çocuğun öldürülmesi olayı umarız ki müze yetkilileri ve araştırıcıları tarafından kitlelere doğru şekilde nakledilir. Hulasa Lahey’de adalet yerini bulmayacak olsa bile müminlerin dayanağı sağlamdır. O (Allah(CC)), adildir, hüküm ve tasarrufunda hakkaniyet üzeredir, kimseye zulüm ve haksızlık etmez. (Hud, 56 ve açıklaması) “O, en adil hüküm veren, (her şeyi) hakkıyla bilendir.”(Sebe, 26)

H. Saadiyye ERYILMAZ

Habere ilişkin linkler:

www.bosniak.org

online.ushmm.org

www.bbc.co.uk

www.haberturk.com