Gençler, Selefilik ve Tasavvuf

Selefilik akımı bugün Müslümanlar, özellikle gençler arasında çok yaygınlık kazanmaktadır. [...]