Yurtdışında yaşayan Müslümanların kurban kesim işi zordur. Bilhassa Amerika’da hayvan kesim işi sıkı kurallarla denetleme altında olduğu için bu ibadeti hakkınca yerine getirme konusunda Müslümanlar zorluklarla karşılaşırlar.

Kurbanlarını ihtiyaç sahibi ülkelere göndererek bu vazifeyi ifa eden Müslümanların yanında, bayramın anlamını ve önemini ailesine hissettirmek için bulunduğu yerde kurban kesip, eşe dosta et dağıtmak ve evinde bu neşeyi yaşamak isteyen kardeşlerimiz de olmaktadır.

Bunun için kimi zaman, civar çiftlikler araştırılıp hayvan kesimi gerçekleştirilebilmektedir ama, kesimin nasıl yapıldığı ve kesimi yapan kişi hususunda yine sorunlar olabilir.

Kurban bayramının yaklaştığı şu günlerde yurtdışında yaşayan çoğu müslümanın bu konuyla ilgili aklında olabileceğini düşündüğümüz bir kaç soruyu Yusuf Ziya Kavakçı hocamıza yönelttik. Kendisine çok teşekkür ediyor, cevaplarını faydanıza sunuyoruz.

Akwa ailesi olarak bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, kurbanlarınızın kabul olmasını temenni ederiz Rabbimizden…

Çiftliklerde çalışan gayri müslimlere kesim yaptırılabilir mi?

Y.Ziya KAVAKÇI: Gayri müslim kimseye Ehl-i Kitab olmak kaydıyla kesim yaptırılabilir. Fakat ABD’de 40 milyon ateist vardır. Kimin ehli kitab olduğunu bilmek hemen hemen imkansızdır. Bu konuda benim Türkiye’de Helal Gıda Konferansında sunduğum tebliğ vardır. Ona gore gayri müslim bir şahsın Ehli Kitab olması için şu şartları haiz olması gerek:

  • Yaratıcı Tanrı’ya inanacak,
  • Hz. İsa’nın vahiy aldığına inanacak,
  • O’na (Hz. İsa’ya) İncil diye bir kitap nazil olduğuna inanacak ve
  • Ahirete, hesaba, cennet ve cehenneme inanacak.

Bir çok günümüz Hristiyanları ve hatta Yahudileri bu şartlara uymaz. Bence onlar Ehl-i Kitab değillerdir.

Kesenin ehli kitab olduğundan eminsek Besmele çekmesi şarti var mıdır? 

Ehli kitab ise besmele çekmesi gerekmez.

Bir uygulama olarak kesilecek hayvanlara topluca kasetten Besmele dinletildiği söyleniyor. Bu yapılabilir mi? 

Kasetle besmele caiz olmamak gerekir, kesen insan fiilen orada olmalıdır.

Kanunlar gereği hayvanlar kesildikten sonra bir müddet mezbahada bekletilmek zorundadır, bunun dinen bir sakıncası olur mu?

Hayvanların kesildikten sonra normal suhumnette ve sıcaklıkta  bekletilmesi bir mahzur teşkil etmez. Etin işlenebilmesi için soğumasını beklemek gerekiyor, diyorlar.

Kurban etini gayri Müslim komşularımıza da dağıtabilir miyiz?

Kurban etininin gayri Müslimlere verilmesinde bir mahzur olmamak icabeder.