Merhum Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi; gerek ilmi çalışmalarıyla, gerek de hayat tarzıyla toplumun her kesimine hitap etmiştir. İslam tarihini ve işleyişini çok iyi kavramış ve adeta yaşantısında sünnet-i seniyye’ye olan bağlılığıyla örnek bir Müslüman olup büyük kitlelerin gönlünü feth etmiştir.

Bu kitap Merhum Hocaefendi’nin 1990-1997 yılları arasında muhtelif yerlerde yapmış olduğu konuşmalardan müteşekkildir. Kendisi, seçmiş olduğu güncel konuları ayet ve hadisler ışığında bizlere iletmiş, ve her daim şuurlu, cesaretli, iyi ve güzel ahlaklı kul olma yöntemlerini bizlere öğütlemiştir.

Merhum Hocaefendi; “Bizim yolumuz irşad yoludur, insanları takva yoluna davet etme yoludur” derken bizlere öncelikle hak din olan İslam’la şereflenmiş olmamızın büyük bir nimet olduğunu, ilim, irfan ve ihsan yolunda kendimizi nasıl geliştirip örnek bir Müslüman olmamız gerektiğini anlatıp, bu doğrultuda irşad çalışmalarımızı sürdürmemiz gerektiğinden bahsediyor. Ayrıca bunu yaparken de tasavvufun en büyük öğretilerinden biri olan sevgi ve kardeşliği pekiştirme adına çok büyük nasihatlerde bulunuyor.

Kitabın bir diğer bölümünde merhum Hocaefendi; “Sizi manevi murabıtlığa çağırıyorum” derken aslında Müslüman olarak diğer Müslüman kardeşlerimizle her daim irtibat halinde olup, birbirimize maddi-manevi desteği sürdürmemizin öneminden bahsediyor.

Bu kitapta da olduğu gibi hemen hemen her sohbetinde Hocaefendi, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu, bizim buradaki vazifemizin Allah’a kulluk olduğunu ifade etmiş, ve kendisi de bunun en güzel örneği olarak bizler için bir ilham kaynağı olmuştur. Ayrıca, İslam’ın, hayatın her faaliyetini ibadet haline getirmesinden ve bu şuurla dünyevi ve uhrevi hayatımızı donatmamız gerektiğinden bahsetmiştir. Bunu yaparken de Allah’a kulluğu bir sanat edasında yapmamızı tavsiye etmiştir.

Kitabın ilerleyen bölümlerinde de Allah’u Te-alâ’nın bizlere büyük görevler yüklediğinden bahsederken, aslında hizmet açısından çok geride kaldığımızı, ama bizlerin çok daha iyi yetişmiş, kalifiye elemanlar olmamız gerektiğini de vurgulamıştır.

Hocaefendinin kitaplarının çarpıcı özelliklerinden birisi söylediği sözlerin hangi tarihte kaleme alınırsa alınsın her çağa hitap ediyor tarzında olmasıdır. Yıllar önce yaptığı analizlerin, öngörülerin günümüzde genellikle doğru bir şekilde ortaya çıkması dikkate şayandır

Kitaptan bazı alıntılar şöyledir;

“Muhterem kardeşlerim!
İşte bugün bu görev sizin ve bizim. Bizim yaptığımız vakıfçılık oyunu değildir. Bizim yaptığımız basit bir konferans düzenleme, Kur’an kursu çalışması değildir. Bizim vazifemiz Fatih Sultan Muhammed Han’ın vazifesi gibidir. Hatta bizim vazifemiz Fatih Sultan Muhammed Han’ın vazifesinden daha üstündür. Akşemseddin’in vazifesi gibidir; Fatihleri yönlendirme vazifesidir, insanları yönlendirme vazifesidir.”

“Adamın Müslüman kardeşine severek, iştiyak duyarak, şevkle hasretle “canım kardeşim” diyerek bakması Peygamber Efendimizin mescidinde bir senelik itikâftan daha hayırlıdır.”

“Bizim, dünyaya mü’min insanlar ihraç etmemiz lazım. Japonya araba ihraç ediyor, bizim mü’min insan ihraç etmemiz lazım.”

“Yaptığın bir şeyi güzel yapan, mükemmel yapan kimseye Allah rahmetini İhsan eder.”

Esra Aiello