Ayna Misali Ekranlar

Yeni iletişim biçimi, kendine özgü dili, kültürü ve yeni kavramları da beraberinde getirdi doğal olarak. Özellikle ağ toplumu içinde sanal cemaat kavramı (virtual communities), internet ortamında oynanan çok katılımcılı simülasyon oyunlarından, her türlü tartışma gruplarına, sohbet odalarından siyasi örgütlenmelere kadar geniş bir yelpazede yaşanan birliktelikleri anlatır. 

Birey olarak, kişinin sanal mecrada seçerek parçası olduğu grup içinde, sergilediği profil çoğu zaman gerçek kişilikten farklı olur. Bir tiyatrocu gibi çoğu zaman olmak istediği hayalindeki  sahte kişilik ile sanal alemde, yalan bir hayat kurar. Olan işlere edeb şaşar kalır. Bu durum, gruplar içinde vakit geçirenler ve sanal alemde edinilen arkadaşlıklar için azami dikkat edilmesi gereken bir noktadır. 

Enformasyon Toplumu” olarak ifade edilen günümüz toplumu, toplumsal ilişkiler içinde bilginin belirleyici bir konumda olduğu toplumdur. Eskiden kütüphanelerde geçen zamanlar şimdi bir kaç dakikada klavyenin tuşlarının ucunda. 

Ancak bu amaçla kullanılan iletişim araçları ve açılan sayfalar bilgiye ulaşmayı kolaylaştırırken, yalan ve yanlışlar ile dolu bir karmaşanın içinde gizler. Gerçek olanı sahtesinden, doğruyu yanlıştan ayırabilmek, hakikate ulaşmak için, zaman harcayarak sunulanın ardını uzunca  araştırmak gerekir.  

Öte yandan sosyal iletişim ağları içinde özellikle siyasi ve ticari altyapısı olan oluşumların hızları, ulaşabildikleri “ağ toplumu” olarak adlandırılan geniş açılımlı kitle nedeni ile bir çığ gibi aktıkça güç kazanmakta.

O kadar ki, oluşan ekonomik ve siyasal güç adalet mekanizmaları üzerinde bile olumlu-olumsuz baskı oluşturabilecek kadar etkili olabiliyor.

Başta eğlence, ticaret, eğitim, öğretim, haberleşme, gündemi takip etme ve bilgi sahibi olma vb. gibi faaliyetler gün geçtikçe daha da etkili olmak üzere sanal ağlar içinde cereyan ediyor. Bu sebeple bu etkili alanın dışında kalmak güç.

Yukarıda yazdığım gibi bu alan bir savaş alanı olarak değerlendirildiğinde bir taraf olarak yer almanın önemi yadsınamaz. Düşmanın silahı ile silahlanmanın tavsiye edildiği göz önünde bulundurulduğunda bu güçlü mecradan uzak kalmaya çabalamak yerine düzgün ve hayattaki amaçları doğrultusunda kullanmayı öğrenmek ve öğretmek doğru tercih olarak ortaya çıkar.

Bilinmeli ve ona göre davranılmalıdır ki, gerçek aleme kıyasla kuralsız olarak düşünülen bu alem de kuralları ve kendine has kültürü olan bir mecradır. 

Kul hakkı dahil her türlü hukuku içerir:

  • herkese açık bir sosyal medya hesabında birine hakaretvâri eleştiri yapmak,
  • kendini olduğundan başka göstermek, 
  • rehberindeki herkese toplu mesaj göndermek,
  • izinsiz gruba eklemek,
  • içerikleri izinsiz paylaşmak, telefon numaralarını müsaadesiz paylaşmak,
  • bir vesile alınan telefon numaralarını izinsiz rehberde tutmak,     
  • dostların telefonlarına cevap vermemek,
  • ararım dediği halde aramamak 

sosyal medyada yapılabilecek kul hakkı ihlalleri olarak örneklenebilir. 

Hümeyra Coşan Uyarel

Şaban 1442 / Mart 2021

Alakalı Yazılar

Yorum Bırakın / Leave a Comment

Go to Top