Aynada Gizli Düşmanlar

Buraya kadar çocuk ve erken gençlik dönemindeki bireylerin ekran ile muhataplıkları sırasında görebilecekleri ruhi-bedeni sıkıntıları sıralamaya çalıştım. 

Bir de özellikle sosyal medyada bu grubun karşılaşabileceği saldırılara birkaç madde ile değinmek de isterim:

– Özellikle herkese açık hesapların karşılaşabileceği “nefret söylemi”; kaynağında ırkçılık, kıyaslama ve kıskançlık yatan bir durumdur. Çirkin sözler, karalamalar, hakaretler, tehditler silahlarıdır. 

– Siber zorbalık, yöneldiği kişiyi kızdırma, utandırma, korkutma amaçlı, yinelenen davranıştır. Sosyal medyada, mesajlaşma platformlarında, oyun platformlarında ve cep telefonlarında karşılaşılabilir. Kişi hakkında yalan haberler, utandırıcı fotoğraflar örnek olarak verilebilir. 

– Stalking, seçilen kişiyi, sahte isim ve hesaplar ardına gizlenerek, mağdur edebilecek veya zarar verebilecek rahatsız edici izleme olarak tanımlanmaktadır. 

– Kontrolsüz bir şekilde ekran karşısında vakit harcayan çocuğun-gencin karşısına pornografi, şiddet ve kötü alışkanlıklara teşvik unsurları içeren siteler, fotoğraf ve videolar çıkabilmektedir. Bu da çocuk veya gencin ruhsal, duygusal, cinsel gelişimine büyük zarar vermektedir. 

– Diğer insanların görmesini istemeyeceği fotoğraf veya video gibi görüntülerin kişinin izni olmadan herkese açık olacak şekilde paylaşılması; kişi hakkında dedikodu veya yalan içeriklerin mail veya sosyal ağlar aracılığıyla yayılmaya çalışılması; kişinin hesap şifresinin ele geçirilmeye çalışılması veya sahte bir hesap aracılığıyla (fake hesap) taklit ve zararlı paylaşımların yapılması.

– Tanıdığınız veya tanımadığınız kişiler tarafından yapılan mesaj saldırıları ve istenmeyen e-posta (spam) yöntemleriyle rahatsız edilmek, zararlı yazılımlar vasıtasıyla bilgisayar veya mobil cihazlarınızdaki kişisel dosya ve verilerinize erişilmeye çalışılması, bu dosyaların herkese açık olarak paylaşılması, siber zorbalık olarak adlandırılır. 

– Kimlik hırsızlığı, saldırganın, bir mağdurun kişisel veya hassas bilgilerini elde etmek için aldatması ve mağdurun ismini kullanarak hareket etmesi suçudur. Genellikle, bu tür suçların failleri kendi ekonomik kazançları için bu suçu işlerler.

Görünen o ki bu uçsuz bucaksız sanal alem dallı budaklı, çalı çırpı ile dolu balta girmemiş bir orman misali. Karanlığın içine gizlenmiş yaratıklarla, tehlikeli tuzaklarla dolu. Çocukların, gençlerin rehber eşliğinde yol almaları, çölde vaha gibi olan karanlığın içindeki meyve veren ağaçlık alanlara ulaşmaları, oradaki nimetlerden yararlanmaları için gerekli. 

Bir de çocuklara ekran başına geçtiklerinde besmele ile başlayarak, muavvizeteyn surelerini okuma alışkanlığı kazandırılması önemlidir. 

Zira Efendimizin (a.s.) konu ile alakalı hadis-i şeriflerine “Ey Ukbe! Bu iki sûreyi okuyarak korun. Hiçbir korunan bu iki sûrenin benzeri ile korunmamıştır” hadisini örnek olarak verebiliriz. (Ebu Davud, Vitir, 19, h. no: 1463; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, II, 394 *)

Hümeyra Coşan Uyarel

Şevval 1442 / Mayıs 2021

(*) Konuyla ilgili diğer hadis-i şerifler:

Peygamber (a.s.) sahabeden Abdullah ibn Hubeyb’e: “Akşam ve sabah olunca İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini üçer kere oku, onlar her şeye karşı sana yeter.” buyurmuştur.

Tirmizî, Deavat, 117

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bu gece indirilen ayetler var ya, onlar gibisi hiç görülmemiştir: Kul euzu bi’rabbi’l-felak ve Kul euzu bi-rabbi’n-nas sureleri”.
Ravi: Ukbe İbnu Amir

Müslim, Misafirin 264, (814); Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 12, (2904), Tefsir, Muavvizeteyn, (3364)

Tirmizi’de geçen bir rivayette der ki: “Resulullah (sav), bana, her namazın arkasından Muavvizeteyn’i okumamı emretti.”
Ravi: Ukbe İbnu Amir

Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 12, (2905)

Alakalı Yazılar

Yorum Bırakın / Leave a Comment

Go to Top