Amerika’da Camiler

Dünyanın neresinde olursa olsun, Müslümanlar bir araya geldiklerinde ibadet edip, dinlerini öğrenebilmek ve sosyal meseleleri görüşebilmek için mescid ve camiler inşa etmişlerdir.

Amerika’da da ilk Müslüman topluluklar bu ihtiyaca binaen bazı girişimlerde bulunmuşlar ama, o zamanın imkanlarında cami açmak için yeterli paraya veya nüfusa sahip olmadıkları için evlerde buluşmuş, bayram namazları için de toplantı salonları, kültür merkezi, park gibi mekanlar kiralamışlardır. 

Amerika’nın kayıtlara geçmiş olan ilk mescidi 1915’te Biddeford, Maine’de kurulmuştur. Takip eden yıllarda büyüklü küçüklü merkez, dernek ve camiler açılmaya başlanmıştır.

Bunların içinde başkent Vaşington’da bulunan İslam Merkezi’nin hikayesi bir hayli ilgi çekicidir: 

Dönemin Türkiye Büyükelçisi Münir Ertegün 1944 yılında Vaşington’da vefat ettiğinde şehirde cenazenin kaldırılabileceği bir cami yoktur. Bu olay, Vaşington’da bulunan Müslüman diplomatları harekete geçirir. Toplam 14 İslam ülkesinin katkısıyla bir cami ve İslami merkez inşaatına başlanır. Merkezin Haziran 1957’deki açılışı için gerçekleştirilen törenine, dönemin ABD Başkanı Eisenhower da iştirak eder. Vaşington’da büyükelçiliklerin bulunduğu yol üzerinde ve Türk Büyükelçiliği ile komşu olan caminin çinileri ve bunları döşeyecek ustalar Türkiye’den gönderilmiştir.

Günümüzde, ülke genelinde çeşitli İslam ülkelerinin sponsorluğunda açılmış cami ve İslami merkez bulunmakla birlikte, tamamen yerli halkın gayret ve yardımları ile açılmış irili ufaklı cami ve mescidler de mevcuttur. Amerikan Müslüman Konseyi’ne göre ülkede 3000’e yakın cami- mescid bulunmaktadır. 

Amerikalı Müslümanlar, camiyi sadece Cuma ya da vakit namazlarını eda etmek için kullanmazlar. Camiler, bulundukları mahalle ve şehirlerde birer kültür merkezi olarak da vazife görürler. Hafta içi ya da sonu aile toplantıları, piknikler ve bayramlarda düzenlenen şenlikler camilerde sıkça rastlanabilecek aktiviteler arasında sayılabilir.

Kalabalık Müslüman nüfusun olduğu yerlerde cami kampüslerinde İslami okullar da bulunabilir. Tam zamanlı İslami okul olmayan camilerin hemen hepsinde hafta sonları çocuklar için İslami dersler dersler organize edilir. 

İslami merkezlerin pek çoğunda, ayrıca aile danışmanlık merkezleri, çocuk, genç ve kadınlar için kulüpler, spor faaliyetleri, nikah ve cenaze hizmetleri de verilmektedir. 

Bulundukları muhite bağlı olmakla birlikte, İslami merkezlerde, çeşitli eğitimler için bölgedeki hastane, polis teşkilatı, kütüphane ve belediyelerle ortak organizasyonlar düzenlenmektedir. 

Birçoğu kar amacı gütmeyen kuruluşlar olan bu camilerin tüm masrafları, imam maaşı dahil, cemaatin ve sponsorların katkılarıyla karşılanmaktadır. 

Amerika’nın en geniş ve mimarisiyle en zengin camisi, Vaşington DC yakınlarında bulunan ve yapımı 2013 yılında tamamlanmış olan Diyanet Center of America’dır. Bunu, 2005 yılında yapılmış olan Michigan’daki The Islamic Center of America takip eder. 

Allah sayılarını arttırsın.…

Nurgül Çelik

Kaynak

Yorum Bırakın / Leave a Comment

Go to Top