ABD’de Cami Sayısında Artış

Kısa adı ISPU olan bir araştırma enstitüsünün 2020 yılında yayınladığı rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde cami sayısında artış var.

“Amerikan Camiinin Temel Özellikleri” (Basic Characteristics of the American Mosque) adı verilen bu rapor, ABD’de bulunan camilerin kapsamlı ve istatiksel bir çalışması olması hasebiyle önem arz ediyor. Her 10 yılda bir tekrarlanan çalışma, daha önce 2000 ve 2010 yıllarında da yapılmış. 

Cami sayısı artıyor

Amerika’daki camileri kapsamlı şekilde inceleyen ve bilimsel veriler sunmayı hedefleyen bu araştırmanın sonucuna göre; ülkede 2010 yılında 2106 cami bulunurken, bu sayı 2020 yılında %31’lik bir artışla 2769’a yükseldi. Amerika’daki Müslüman nüfusun göç ve doğum gibi sebeplerden dolayı istikrarlı bir artış göstermesi, ülkede cami sayısının artmasındaki en büyük etken olarak görülmekte.

Raporda, ülke genelinde cami sayısında artış olmakla birlikte, kasaba ve küçük şehirlerde bulunan cami sayılarında düşüş olduğu, artışın daha ziyade büyük şehirlerde görüldüğü de yer almakta. Eğitim ve iş imkanlarının fazlalığı sebebiyle Müslüman nüfusun büyük şehirlerde yaşamayı tercih etmesi de buna sebep olarak gösterilmekte.  

Cuma ve bayram namazlarına gidenler çoğalıyor

Araştırma sonucuna göre, ABD’de Cuma namazına katılan Müslümanların sayısında da artış oldu. 2010 yılında Cumaya giden Müslüman sayısı cami başına ortalama 353 iken, bu sayı 2020 yılında 410’a yükseldi.

Bayram namazına katılan Müslüman sayısı ise, 2010 yılında cami başına ortalama 1248 iken, 2020 yılında %16 artışla 1445 olarak kaydedildi.

Bayram namazına katılan Müslümanların sayısından yola çıkarak, ülkede camiye devam edenlerin sayısının yaklaşık 4 milyon kadar olduğu söylenebilir.

Genç Müslümanlar

Camideki genç Müslüman sayısına bakınca iki durum farkediliyor:

Camiye devam edenlerin neredeyse dörtte birinin 18-34 yaşlarında olması, aynı yaştaki kilise müdavimlerine göre (%11) bir hayli yüksek. Bunun yanında, ABD’de yaşayan Müslümanların %54’ünün 18-54 yaşlarında olduğu düşünülünce bu sayının düşük olduğu fark ediliyor.

Camilerin inşa amaçları, bulundukları mahallelerde çevreden nasıl tepkiler aldığı, imamların durumu, camilerin gelirleri gibi daha pek çok konuda detaylı bilgiler içeren araştırma, Amerikalı Müslümanlara ileride yapılacak çalışmalar ve yeni projeler için ışık tutacaktır.

Nurgül Çelik

Aralık 2021

Yorum Bırakın / Leave a Comment

Go to Top