Akademik Sertifika Programları

Community college’larda başlıca Academic (akademik) ve Proficiency (yeterlilik) sertifikası olmak üzere iki çeşit sertifika programı verilmektedir.

Akademik Sertifika Programları:

Dört yıllık bir üniversiteye transfer olmak isteyen adayların başvurduğu sertifika programıdır. Verilen programların çeşitliliği eyaletlere ve kolejlere göre değişse de başlıca akademik sertifika programları şunlardır:

Addiction Studies Academic Certificate (Bağımlılık Çalışmaları)

Her türlü uyuşturucu, alkol, ilaç vb. bağımlılığı olan hastaların sorunları ile ilgili çalışmaları kapsayan bir sertifika programıdır. Programı bitirenler, hastanenelerde, kliniklerde görev yapabilirler.

Computer-Assisted Design Technology Academic Certificate (Bilgisayar Destekli  Tasarım Teknolojisi  Sertifikası)
Creative Writing Academic Certificate (Yazarlık)

Roman, hikaye, kişisel makale, deneme, şiir vb. alanlarda profesyonel anlamda yazarlık eğitimi veren bir sertifika
 programıdır. Günümüzde köşe yazarlığı, edebiyat eleştirmenliği ve editörlük yapan ya da çeşitli web sitelerinde ve dergilerde yazı neşreden insanların sayısı giderek artmaktadır. Bu program; Yazı yazma konusunda kendisini yetenekli gören bireylerin daha profesyonel bir eğitim almak üzere başvurduğu bir sertifika programıdır.

Disability Studies  Academic Certificate (Engellilerle ilgili çalışmalar)

Engellilerle ilgili, her türlü sosyal, kültürel, ve politik incelemeleri ele alan çalışmaların tamamını kapsayan bir sertifika programıdır. Bu bölüm, engellilerle ilgili klinik çalışmaları değil, daha çok toplumdaki engelli algısının nasıl tanımlandığını ve bu bağlamda onlar için yapılabilecek tüm sosyal çalışmaları ifade eder.

Geographic Information Systems  Academic Certificate (Coğrafi Bilgi Sistemleri)

Her türlü coğrafi bilginin, bilgisayar ortamında verisini çıkaran, donanımını, yazılımını ve analizini yapan ve gösteren bir teknoloji sistemidir. Bu sistem, bir bölgeye ait tüm bilgilerin bölge ya da dünya haritası  üzerinde gösterilmesine rapor hazırlanmasına  ya da grafiğe dökülmesine olanak sağlar. Devlet planlama teşkilatında,araştırma birimlerinde çalışabilirler.

Human Services  Academic Certificate (Sosyal  Hizmetler)

Sosyal hizmetler kurumunda bulunan çocuklarla, yaşlılarla, özürlülerle, ailelerle ve doğal afetlerle ilgili hizmetleri ve projeleri kapsar. Bu sertifika programını tamamlayan kişiler, sosyal hizmetlere bağlı kurumlarda sosyal hizmet danışmanı olarak çalışabilirler.

Justice  Academic Certificate (Yargı ile ilgili)

Bu programda, toplumda suç olarak kabul edilen olaylarla nasıl mücadele edileceğinin, toplumun güvenliğini korumaya yönelik  yargıyla ilgili çalışmaların eğitimi verilir. Sertifika programını tamamlayan kişiler, mahkeme vb. adli kurumlarda ya da özel şirketlerde görev yapabilirler.

Leadership Studies Academic Certificate (Liderlik Çalışmaları)

Kamu ya da özel kuruluşlarda etkili liderlik eğitimi verilen bir programdır. Özellikle son dönemlerde satış ve pazarlama şirketlerinde, etkili liderlere duyulan ihtiyacın artması nedeniyle oldukça talep edilen bir programdır.

Management  Academic Certificate (Yönetim)

Yönetici asistanı, ofis yöneticisi, mağaza müdürü veya her türlü satış birimlerinde yöneticilik yapmayı kapsar. Amerika’da “Emergency Management Academic Certificate Program” denilen yönetim programı da çok ilgi gören bir program türüdür. Bu program, daha çok  büyük çaplı yangın, deprem veya çeşitli tabi felaketler olduğu zaman hastanelerin  acil bölümündeki yönetim işlerini üstlenen kişileri yetiştirir.

Social Gerontology Academic Certificate (Sosyal Cerontoloji)

Yaşlıların  tıbbi, fiziksel sorunlarını değil, onları etkileyen sosyal, ekonomik sorunları ele alan ve bu kapsamda yaşlılar için uygulanabilir olan her türlü sosyal projeleri içeren bir programdır. Programı bitiren adaylar, “Nursing Home” denilen huzur evlerinde, hastanelerde, hukuk bürolarında çalışabilirler.

Woman’s Studies/ Gender Studies Academic Certificate (Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları)

Kadın çalışmaları, Türkiye’de ve dünyada, akademik disiplinlerin giderek hızı artan değişme ve yenileşme süreci içinde ortaya çıkan ve akademik dünyaya yeni bakış açıları taşıyan disiplinlerarası alanlardan biridir. Bu program bir yanıyla tarih, sosyoloji, hukuk,tıp,siyaset bilimi,iletişim vb. bilgiyi yeniden yoğurarak biçimlendirmeye çalışmaktadır. Kadın çalışmaları alanındaki bilginin ve uzmanlığın gelişimine katkıda bulunmak, farklı eğitim ve meslek alanlarından gelen kişilere kadın bakış açılarını kuramsal ve uygulamalı olarak kazandırmak amacına yöneliktir. Her türlü kadın kuruluşlarında ve  projelerinde aktif olarak çalışabilirler.

Youth Work Academic Certificate

Toplumda her anlamda  sağlıklı bir gençliğin yetişmesini sağlamak amacıyla kurulan bu programda;

  • Genç gelişiminin dayandığı temel prensipleri açıklamak
  • Gençlerin sağlıklı bir çevrede yaşamasını teşvik etmek amacıyla, onlar için aktiviteler ve çevre düzenlemeleri yapmak.
  • Gençlerin birbirleriyle ve toplumla etkili iletişimini sağlamak
  • Gençlere etkili okuma ve okuduğunu yorumlama alışkanlığı vermek  vb. konuları ele alan bir bölümdür.

Programı bitirenler, gençleri ele alan sosyal projelerde, genç gelişim merkezlerinde hizmet elemanı  ya da  pratisyen eleman olarak çalışırlar.

Akademik Programlara Nasıl Başvuru Yapılır:

En az lise mezunu olup (lise diplomanız ve transkriptiniz gerekir) başvurduğunuz kolejin sizden isteyebileceği “Placement Test” dedikleri matematik ve ingilizce şeklinde iki bölümden oluşan testi geçmeniz koşuluyla bu programa kayıt olma hakkını elde edersiniz. Placement Test’den geçerli not alamamanız durumunda Pre-College dersleri denilen bazı Matematik ve İngilizce derslerini almanız beklenir.

Ancak burada özellikle “international” dedikleri göçmen kişler için ciddi sıkıntılar söz konusu olabilmektedir. Çünkü bu tür sertifika programlarının hepsinde Amerika’da çalışma vizesine sahip olmanız; “social security number” (Sosyal sigorta numarası) nızın olması gerekmektedir.

Eğer sizin Amerika’da çalışma izniniz olmayıp eşiniz burada çalışıyorsa, eşinize bağlı olmanız sebebiyle, eşinizin “social security number” ını belirtebilirsiniz. Sadece bu tür kolej başvurularında değil, genellikle Amerika’da başvuru yapabileceğiniz tüm kurumlarda sizden sosyal sigorta numaranız istenecektir.

Neriman ESENDEMİR

Yorum Bırakın / Leave a Comment

Go to Top