Yeterlilik Sertifikası Programları

Proficiency sertifika programları, kısa dönem olup daha çok öğrenci adaylarını istihdam amaçlı kurulmuş programlardır. Bu programa kayıt olan öğrenciler, programı bitirdikten sonra alanları ile ilgili olan academic certificate (akademik sertifika) veya associate certifica (ortak alan, ilgili bölüm sertifikası) programlarına devam edebilirler.

Yine bu sertifika programlarında da, göçmen konumundaki kişiler için “Social Security Number” (Sosyal güvenlik numarası) istenmektedir. Öğrenciler,16 kredi ve üstü kredi içeren bir sertifika programına kayıtlı ise, başarı ve sosyal durumuna göre finansal yardım alabilirler.

Başlıca Yeterlilik Sertifika Programları:

Automotive Service Proficiency Certificate (Otomotiv Servisi Yeterlilik Sertifikası) :

Otomotiv sektörünün hızla gelişmesiyle birlikte, otomotiv üretiminde istihdam edilecek elemana olan ihtiyaç da gün geçtikçe artmaktadır. Programda otomativ teknolojileri ile ilgili eğitimler verilir. Programı bitiren öğrenciler kendi iş yerlerini açmaya hak kazanırlar. Bununla birlikte fabrikalarda, otomotiv sektörü ile ilgili birimlerde çalışabilirler.

Biomedical Technician Proficiency Certificate (Tıbbi Teknoloji Sertifikası) :

Teşhis ve tedavide tıbbi hataları asgarileştirmek, teşhis ve tedavi süresini asgariye indirmek, teşhis ve tedavi cihazlarının hastada oluşturabileceği yan etkileri an aza indirmek amaçlarıyla kullanılan tıbbı cihazlara duyulan ihtiyaç nedeniyle bu sektörde istihdam edilecek eleman ihtiyacı da artmaktadır. Bu program, EKG, EMG, EEG cihazları, kalp akciğer makinaları,otomatik defibrilatörler,televizyonlu röntgen cihazları,bilgisayarlı tüm vücut taramalı tomografi,termografi,dijital videolu anjiyografi,ultrasonografi, otoanalizörler, lazer cihazları, nükleer manyetik rezonans (NMR), böbrek taşı parçalama cihazları, kalp pompası v.b tüm tıbbi teknolojik aletlerin kullanılmasını ve bunlarla ilgili tıbbi bilgileri öğreten bir sertifika programıdır.Programı bitiren adaylar hastanelerde ve ilgili sağlık kuruluşlarında çalışabilirler.

Biotechnology Proficiency Certificate (Biyolojik Teknolojiler Yeterlilik Sertifikası) :

Bitki hayvan veya organizmaların tamamı ya da bir parçası kullanılarak yeni bir organizma (bitki, hayvan ya da mikroorganizma) elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler meydana getirmek amacı ile kullanılan yöntemlerin tamamına “Biyoteknoloji” denmektedir. Akademik ortamda en hızlı gelişen araştırma alanlarından biridir. Programı bitiren adaylar, biyoloji labratuarlarında, gıda, ilaç, tıbbi ve kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri, tıbbi, tarımsal ve çevre araştırma merkezlerinin rutin işlemler ve araştırma laboratuarlarında çalışabilirler. Özellikle Amerika’da bu alanda elemana çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Community Outreach Specialist Proficiency Certificate (Sosyal Yardım Uzmanlığı Sertifikası):

Bu programdaki eğitim: insan, toplum ve sosyal hizmet teorileri ve uygulamaları çerçevesindedir. Sosyal hizmetler uzmanları ile yürütülmektedir. Sosyal hizmetler uzmanları görev aldıkları ilgili kurumlarda yönetici, planlayıcı, araştırıcı ve uygulayıcı olarak çalışırlar. Bunlar korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, sakatlar, suçlular, yoksullar kapsamında, bireylere mesleki bilgiler verir; sorunların bireysel ve toplumsal olarak önlenmesi ve çözümlenmesi için çalışırlar.

Digital Imaging Proficiency Certificate (Dijital Görüntü İşleme Yeterlilik Sertifikası) :

Bu programa kayıtlı olan adaylar fotoğrafçılık, video yapımcısı ve hareketli garfikler üzerine eğitim alırlar. Programı bitiren kişiler, fotoğrafçılık, temel sanat dallarında, televizyon ve görsel işler gerektiren birimlerde çalışabilirler.

Medical Insurance Billing Proficiency Certificate (Tıbbi Sigorta Faturalandırması Yeterlilik Sertifikası):

Bu program, hasta ve sağlık sigorta şirketleri arasındaki ilişkileri kanunlara göre düzenleyen, faturaları doğru bir şekilde fiyatlandıran ofis elemanlarını yetiştirir. Hastane, sağlık birimleri veya çeşitli sağlık sigorta şirketleri gibi kurumlarda çalışabilirler.

Medical Office Assistant Proficiency Certificate (Tıbbi Ofis Asistanı Yeterlilik Sertifikası):

Tıbbi ofis asistanı, hastaneye gelen hasta ile ilk olarak iletişime geçen kişidir. Hastanın randevu taleplerini alan, tıbbi durumu hakkında bilgi toplayan, gerektiğinde tansiyonuna bakan, genel ofis prosedürleri ve tıbbi fatura yazılım paketini kullanan ofis elemanıdır.Bu programı bitiren adaylar, acil servis memuru, tıbbi sekreterlik, tıbbi reseptiyonist, tıbbi ofis yardımcısı olarak çalışabilirler.

Nanofabrication Manufacturing Proficiency Certificate (Küçük-Fabrikasyon Üretimi Yeterlilik Sertifikası):

Bu program, küçük çaplı fabrikasyon üretimi ile ilgili teknolojik ve mühendislik bilgiler içeren eğitimler verir. Programı bitiren adaylar, her türlü fabrikasyon üretimi içeren sanayi kuruluşlarında, bilimsel araştırma merkezlerinde, fabrikalarda çalışabilirler.

Network and Systems Administration Proficiency Certificate:(Ağ ve Sistem Yönetimi Yeterlilik Sertifikası):

Bu program, bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgilerin yönetimi ve işletme alanlarındaki sorunların çözümüne ilişkin eğitimler verir: Öğrencilere, sistem ve network (ağ) analizi,tasarımı,test ve bakım işleri, sistemle ve networkte karşılaşılabilen problemlerin giderilmesi, e-mail trafiğinin sağlıklı ve sürdürülebilir olarak çalışması ile ilgili konularda uygulamalar yaptırılır. Bu programı bitiren kişiler ağ ve sistem uzmanı olarak şirketlerde, çeşitli devlet kuruluşlarında çalışabilirler. Bilişim sektörünün hızla gelişmesiyle birlikte, bu alanda istihdam edilecek elemana duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

Patient Service Representative Proficiency Certificate (Hasta Temsilcisi Yeterlilik Sertifkası):

Hastanelerde, rehin ve rehine olaylarına karşılık hasta haklarını korumak üzere ortaya çıkmış bir bölümdür. Bu programı bitiren adaylar, hastanelerde ve çeşitli sağlık kuruluşlarında hasta temsilcisi olarak çalışabilirler. Hasta temsilcisi, hastanın kendi hakları ile ilgili olarak doğru bilgilendirilmesini, ekonomik durumuna göre sağlık hizmetlerinden faydalanmasını, kanun ve yönetmeliklere göre hasta adına sağlayan kişidir.

Practical Entrepreneurship Proficiency Certificate (Pratik Girişimcilik Yeterlilik Sertifikası):

Küresel kalkınma ile birlikte hızla gelişen iş dünyasında, geleceğin iş adamlarını ve genç girişimcilerini yetiştirmek üzere, adaylara kendi iş yerlerini açabilmeleri için sahip olmaları gereken her türlü ticari ve sosyal eğitimleri veren bir bölümdür. Programı bitiren adaylar, çoğu kez sermaye sahibi iseler girişimcilik teşebbüsünde bulunurlar ya da bir şirkette çalışarak deneyim kazanmayı tercih ederler.

Process Technology Proficiency Certificate (İşleme Teknolojisi Sertifikası):

Bu programda tercihe göre; metal, plastik, gıda avlama, balık, et ve su ürünleri, mermer ve granit vb. işleme teknolojileri eğitimi verilir. Programı bitiren adaylar, fabrika ve sanayi kuruluşlarında çalışabilirler.

Professional Cooking Proficiency Certificate (Profesyonel Aşçılık Yeterlilik Sertifikası):

Bu programda profesyonel aşçılık eğitimi verilir. Başlıca dünya mutfak kültürünü öğrenirler. Programı bitiren adaylar, büyük otellerde, restaurantlarda, çeşitli eğlence yerlerinin mutfağında profesyonel aşçı olarak çalışabilirler.

Neriman ESENDEMİR

Yorum Bırakın / Leave a Comment

Go to Top