Amman, Ürdün

Coğrafi Konumu:

Amman, Ortadoğu’da bir Arap ülkesi olan Ürdün Haşimi Krallığı’nın başkentidir. Ürdün, kuzeyinde Suriye, kuzey doğusunda Irak, güneyinde ve doğusunda Suudi Arabistan, batısında İsrail ve Batı Şeria ile sınır komşusudur.

 İklimi:

Yeşilin az olduğu Amman’da kuru çöl iklimi hakimdir. Yazları çok sıcak ve kuru kışları ise birkaç yıl öncesine nazaran soğuk ve sert geçmektedir.

Son yıllarda Amman’ın yüksek yerlerine kar yağmaya başlamıştır. Ancak bir iki gün sonra hemen erir. Kışlar çoğunlukla yağmurlu geçer. Kasım aylarında khamasin denilen rüzgarlar çıkar ve çölden toz taşır. Bu sebepten birgün uyandığınızda her tarafı sis kaplamış görürseniz şaşırmayın oysa ki bu kum fırtınasının sonucudur. Bu sebepten boğaz ağrıları, alerjik rahatsızlıklar yaygındır. Değişen iklimlerle yazları ve kışları yağmur yağışları çok azalmış olup halk topluca yağmur dualarına çıkar olmuştur. Aralık aylarında hava iyiden iyiye soğur, mart sonu gibi yeniden ısınmaya başlar. Yazın 35 dereceyi bulur sıcaklar. Ama nem olmadığı için insanı bunaltmaz.

Doğal Özellikleri:

Amman beyaz taşlarla yapılmış müstakil ya da apartman tarzı yapılarla uçaktan bakıldığında bembeyaz bir logo kent gibidir. Bu hakim dokuyu korumak için evlerin renkli badana ile boyanması yasaktır. Gerçekten de taşın çok güzel işlendiği son derece bakımlı bahçeleri olan, duvarlarından rengarenk çiçeklerin sarktığı fevkalade güzel evler vardır. Doğal yeşil alanları yok denecek kadar azdır. Genelde yol kenarlarında ve bahçelerde zeytin ağacına çok rastlanır.

Sosyal Özellikler:

Amman’ın nüfusu yaklaşık 2 milyondur. %98 ‘i Arap olan 6 milyon nüfuslu Ürdün’de yerli Arap %21, Göçmen Filistinli %67, Yörük %7, Çerkez %2, Çeçen %1, Ermeni %1, Dürzi %1 Türk %0,7, az sayıda da Kürt ve Yahudi yaşamaktadır. Görüldüğü üzere Arapların önemli bir kısmı  Filistin asıllıdır. Çoğunlukla Ürdün asıllı Araplar idare, memuriyet ve askeriye’de çalışırken Filistinli Araplar ticaretle uğraşırlar. Bu sebepten de yaşam standartları genelde yüksektir. Tabi mülteci kamplarında son derece kötü şartlarda yaşayan Filistinlileri de unutmamak gerekir.

Okuma-yazma oranı yaklaşık yüzde doksanlardadır. Sosyal hizmetler ve belediye hizmetleri ve bürokratik işlemler epey yavaş ilerler. Ancak son 5 yıldır giyim-kuşamdan gıda sektörüne Türk mallarının her çeşidi piyasada bulunabilmektedir. Türkiye’den okumaya gelen öğrenci sayısının çokluğu Ürdün’le Türkiye arasında kültürel iletişimi ve ekonomik işbirliğini daha çok arttırmıştır. Ortadoğudaki diğer Arap ülkelerine oranla daha modern ve istikrarlı oluşu Amman’da okumaya rağbeti arttıran etkenlerdendir. Kozmopolit yapısı her cinsten ve her görüşten insanın burda yaşaması çok çeşitliliği beraberinde getirir. Binbir çeşit tesettür anlayışını da dışarda görebilirsiniz.

Şehirdeki Gezilecek Yerler:

Amman küçük bir başkent olarak çok da fazla gezi alternatifine sahip değildir. Eski Amman kabul edilen Vasatul Beled (şehir merkezi), Roma tiyatrosu, Amman kalesi, Amman Ulusal Müzesi, Otomobil müzesi basılıca turistik mekanlardır. Bununla beraber Amman’ın en güzel camisi olan Kral Hüseyin camisi ile yanındaki Çocuk Müzesi ve hemen altındaki ormanlık alan ve çocuk parkı halkın sıkça gittiği ve  bence de Amman’daki en güzel yerlerdir.

Şehirdeki Üniversiteler:

Amman’daki en meşhur ve en eski devlet üniversitesi Ürdün Üniversitesi’dir. Genelde Türk öğrenciler burda Arap dili, psikoloji, ingilizce bölümlerinde okumaktadırlar. Dil Merkezi de dünyanın her yerinden gelen öğrencilere Arapça öğretmektedir.

Diğer üniversiteler ise  Al-Ahliyya Amman University ,Amman Arab University, American Middle East University, Applied Science Private University, Middle East University, Arab Open University, Al-İsra University, World İslamic Sciences and Education University ( Wise ), Columbia University, German-Jordanian University, Philadelphia University (Jordan), Princess Sumaya University for Technology, DePaul Üniversity, Petra University, Al-Zaytoonah University, American University.

Ürdün’de resmi din İslam’dır. Nüfusun %93 unu Müslümanlar, %5 ini Hristiyanlar teşkil eder. Geri kalanı Bahai, Dürzi ve Yahudi’dir.

Ürdün’de takriben 3500 kadar Türk yaşamaktadır. Osmanlı Döneminden kalan ve halen kırık da olsa Türkçe konuşabilen, genelde de soyadları “Türk “olan Osmanlı Türklerinin  yani sıra, Türkiye’ye eğitim için gelen Araplarla yıllar önce evlenip gelmiş pekçok Türk hanım da Ürdün’de yaşamaktadır. Anaokulundan doktoraya kadar çok sayıda Türk öğrenci Amman’da  okumaktadır.

Zehra Şahan

İslam Ülkeleri

Yorum Bırakın / Leave a Comment

Go to Top