Amerika’da İslamı Seçen Latinler

WhyIslam.org gibi organizasyonlara göre Latinler, Müslüman toplumunun en hızlı büyüme kaydeden kesimlerinden birini temsil ediyorlar. ABD’li Müslümanların yaklaşık yüzde 6’sının Latin olduğu ve ayrıca ülke genelinde, din değiştirip İslam dinini seçen kişilerin de beşte birini yine Latinlerin oluşturduğu belirtiliyor.

Kuzey Miami merkezli Kuzey Amerika Amerikan Müslüman Birliği (American Muslim Association of North America), bilhassa Hispaniklerin yoğun şekilde yaşadıkları Güney Florida’nın artan sayıda bir Latin Müslüman toplumuna ev sahipliği yaptığını söylüyor.

Öte yandan, geleneklerine bağlı Latin toplumunda din değiştirip İslam dinini tercih etmenin çok da kolay ve kabul edilesi bir şey olmadığını ifade eden yeni Müslümanlar, ilk etapta aileleriyle çok büyük sorunlar yaşadıklarını, ama zamanla bunların düzeldiğini ifade ediyorlar.

Miami’de yaşayan ve 5 yıl önce Müslüman olan Nikaragua kökenli hemşire Marina Gonzales, sırf Müslüman olduğu için ailesinin ilk başlarda onunla konuşmayi reddettiğini söylüyor.

O günlerden bahseden Gonzalez, “Annem, kıyafetimden dolayı benimle dışarı çıkmaktan hoşlanmıyordu” diye ifade ediyor. Fakat artık annesinin tavrının değiştiğini belirten Gonzalez, “Annem artık anlıyor. Annemle babamın evine gittiğim vakit, ibadet edeceğim zaman televizyonu kapatıyorlar. Çok mutluyum” diye ekliyor.

İslam dinini tercih eden bir diğer Latin de Najib Sowma. Altı yıl önce İslam dinini tercih eden Sowma, şimdilerde, Güney Miami-Dade’deki Al-Ihsaan camisinin önde gelen üyelerinden biri.

Sowma’nın ailesi de ilk başlarda şok yaşamış ve onu kabul etmek istememişler. Annesinin düşüncesinin sonrasında değiştiğinden bahseden Sowma, “Annem, önceki benle, şimdiki Müslüman ben arasında büyük bir karakter farkı görüyor” diyor.

Roman Katolik kültürüyle büyümüş olan Latinlerin, tüm baskılara rağmen İslamiyeti bu kadar kolay kabul etmelerindeki en büyük sebebin, Endülüs İspanyasından gelen kültürleri olduğu düşünülüyor. Müslüman olup İslam kültürünü tanıyan Latin Amerikalılar, İslam’da olan pek çok güzel adetin kendi kültürlerinde de olduğunu ve bunu keşfetmenin adeta asıllarına geri dönmek gibi olduğunu ifade ediyorlar.

Ayrıca, İspanyolca’da 4 binden fazla arapça kelime olduğu söyleniyor. Bu kültürel yakınlık, zaman içinde din değiştirmeye kadar gidebiliyor.

İslam’ı tercih eden Latin kadınların sayısının Latin erkeklere göre daha fazla olduğu da ifade ediliyor.

Hazırlayan: Nurgül Çelik

Yorum Bırakın / Leave a Comment

Go to Top