Ateist Bir Bilim Adamının Hidayet Öyküsü-Dr. Jeffrey Lang

Alemlerin Rabbi yüce Yaradan’ın son mesajı olan Kur’an-ı Kerim, aklını ve gönlünü ilahi çağrıya açanlara hidayet kaynağı olmaya asırlardır devam etmekte. Hz. Ömer (R.anh) gibi birçok sahabenin ve devamında nice nesillerin çarpıcı dönüşüm hikâyelerine, günümüz modern toplumlarında şekillenen hayatların ilahi mesajla başlayan değişim hikâyeleri, artan bir hızla eklenmekte. İslam ile dönüşümleri, bulundukları toplumda önemli bir etki oluşturmuş ve oluşturmaya devam eden isimlerden biri de Dr. Jeffrey Lang.

Dr. Jeffrey Lang, 1954 yılında Connecticut eyaletinin Bridgeport şehrinde, anne tarafından dindar bir Katolik ailede dünyaya gelir. Kendi ifadesiyle, alkolik olan babasının ailede, özellikle de annesine karşı uyguladığı fiziksel şiddet, ruhi dünyasında derin yaralar açar. Yaşadığı travmalar, merhametli ve bağışlayıcı bir Tanrı’nın neden dünyada zulme, acı ve işkencelere göz yumduğunu sorgulamasındaki ilk etken olur. Lise eğitimi de dâhil olmak üzere Katolik okullarında eğitim gören Dr. Lang, küçük yaşlarda Tanrı’nın varlığını sorgulamaya başlar, 16 yaşına geldiğinde ise sorularına aklını ve kalbini ikna edecek cevapları bulamadığı için kendini Ateist olarak tanımlar.

Amerika’da 60’lı yılların sonları 70’li yılların başı Vietnam savaşı, Başkan John F. Kennedy’nin ve Martin Luther King’in suikaste kurban edilmesi gibi birçok siyasi ve sosyal çalkantının yaşandığı sancılı dönemlerdendir. Sosyal adalet ve özgürlükler söylemlerine karşı sergilenen iki yüzlü tavırlar nedeniyle, bu yıllarda birçok gencin yaptığı gibi Jeffrey Lang de parçası olduğu toplumun kutsal saydığı, dinsel unsurlar da dâhil çoğu kurumsal diretmeleri ve değerleri sorgular.

Jeffrey Lang üniversite eğitimine devamla, Purdue Üniversitesi’nde matematik alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlar. 80’li yılların başında ilk öğretmenlik vazifesine başladığı San Francisco Üniversitesi’ndeki Müslüman öğrenciler vasıtasıyla Kur’an-ı Kerim ile tanışır. Kendi ifadesiyle, bir akşam, evde okuyacak bir kitap kalmayınca kendisine hediye edilen Kur’an-ı Kerim’in İngilizce çevirisine bir göz atmaya karar verir. Çok zeki bir adam tarafından kaleme alındığını düşündüğü bu kitabı okumaya devam ettikçe çocukluğundan beri kafasını kurcalayan birçok soruya mantıklı ve tatmin edici cevaplarla karşılaşır.

Karakteri gereği sadece mantıklı ve sağlam delillere dayalı cevaplarla tatmin olduğu için Kur’an-ı Kerim’inin sunduğu çözümler hoşuna gider, merakı daha da artar ve okumaya devam eder. Formüle ettiği sorularla kendince ‘şimdi yazarın açığını buldum’ derken bir sonraki bölümde aradığı cevabı bulur. Kur’an-ı Kerim’in adeta kendisinin ruhi hal portresini çizen ifadeleri karşısında Dr. Lang okuduğu kitabın gerçeğin ta kendisi olduğu kanaatine varır. Her bir bölümü okudukça kendisiyle hakikat arasına ördüğü ateistlik duvarının tuğlaları birer birer yıkılır.

Kur’an-ı Kerim’i okumayı bitirdiğinde artık bir şüphesi kalmamıştır; Yaradan vardır ama O’na mutlak teslimiyet hiç de kolay değildir. Aklen ve kalben inandığı hakikati dili ile tasdik edip Müslüman olduğunu ilan ederse okul idaresinden, arkadaş çevresinden ve ailesi tarafından nasıl bir reaksiyon göreceği, özellikle de annesinin nasıl tepki vereceği konusunda endişelidir. Tüm bu endişelerin ruhunu rahatsız etmesine rağmen tüm cesaretini toplar. İslamiyetle ilgili sorularını sormak için, üniversite tarafından Müslüman öğrencilerin namaz kılması için tahsis edilen ve kilisenin bodrum katında bulunan mescide gitmeye karar verir. Zorlu bir nefsi mücadeleden sonra mescitteki birkaç Müslüman öğrencinin coşkulu nezaretinde şehadet getirir.

İslam ile müşerref oluşunun ilk yıllarında, endişe ettiği gibi bazı arkadaşları kendinden uzaklaşır. Ancak Müslüman camiadan yeni arkadaşlar edinir. Yetiştiği kültüre tümüyle yabancı bir camia tarafından kabul görme endişesi ile uyum mücadelesi verirken ruhi gelişimine devam eder.

Müslüman camianın bir parçası olduktan sonra Jeffrey Lang, zamanla kendisine daha yakın bulduğu farklı mescit gruplarına girer çıkar. O yıllarda tanıştığı Müslümanların kendi ülkelerinden getirdiği bazı kültürel yaklaşımları ve ihtida eden diğer arkadaşlarının bunlar karşısında bocalaması onu düşünmeye sevk eder. Tüm bu ikilemlerden her zaman Kur’an’a sığınarak çıkış bulur. Dr. Lang için Kur’an-ı Kerim’i dinlerken hissettiği huzur bebeğin annesinin sesini duyduğunda, ne dediğini anlamasa da, hissettiği huzur gibidir.

Dr. Lang Müslüman olduğu yıllardan günümüze kadar, yoğun talep üzerine birçok programda İslam ile ilgili konuşmalar yapmış, makaleler ve kitaplar yazmıştır. Konuşma ve yazılarında, hakikati buluşundaki faktörleri anlatmakta, insanlığın Yaradan, yaratılış ve varoluşa dair sorularına Kur’an-ı Kerim’in sunduğu cevapları ve sunuş tarzının tahlillerini yapmaktadır. Ayrıca, kendi tecrübeleri ve gözlemlerine dayanarak, Batı toplumlarında yetişen kişilerin akıllarına yatsa da İslam’ı din ve yaşam tarzı olarak seçmelerine engel olan faktörleri, Müslüman olduktan sonra yaşadıkları zorlukları anlatmaktadır. En önemli olarak da, Amerika’daki birinci kuşak Müslüman ailelerin ikinci ve üçüncü kuşak nesillerinin Müslümanlıklarını yitirme tehlikesiyle ve bunun nasıl önleneceği ile ilgili gözlem ve tavsiyelerini aktarmaktadır. Espritüel ve alçak gönüllü, samimi kişiliği ile öğrencileri ve çevresindekilerce sevilen, üç kız babası olan Dr. Lang, konuşmalarında kızlarıyla olan güzel ilişki ve diyalogları, onların eğitimleri sürecinde edindiği tecrübeleri de paylaşmaktan mutluluk duymaktadır. Eserleri arasında, daha önce sitemizde tanıtımını yaptığımız, “Even Angels Ask: A Journey to Islam in America” kitabı ve ayrıca “Struggling to Surrender: Some Impressions of an American Convert to Islam” ve “Losing My Religion: A Call For Help” kitapları bulunmaktadır.

Dr. Jeffrey Lang, San Francisco Üniversitesi’nde kadrosunu aldıktan sonra, Kansas Üniversitesi Matematik Bölümü’nde profesör olarak başladığı görevine halen devam etmektedir. Üniversitede aynı zamanda Müslüman Öğrenciler Derneği’nin Fakülte Danışmanı olarak çalışmakta ve İslam ile ilgili sunumlar yapmaya devam etmektedir.

Ayşe Bayrak

Kaynaklar:

Wikipedia- Dr. Jeffrey Lang
Even Angels Ask: A Journey to Islam in America
Struggling to Surrender: Some Impressions of an American Convert to Islam

Yorum Bırakın / Leave a Comment

Go to Top