Çocuğuyla Birlikte Büyüyen Babalar- “Kariyer de Yaparım Babalık da”

Eğitimci bir babanın, Ebubekir Ertem’in, gelişen ve değişen bir dünyada çocuklarımızın maddi, manevi, psikolojik her türlü ihtiyacını görüp destek olabilmek için gerekli olan donanımı nasıl sağlayacağımızın ip uçlarını verdiği kitabını tanıtmak istiyoruz sizlere.

Kendi babalık yolculuğundan kesitler sunarak başlıyor Ebubekir Ertem kitabına. Çocuklarıyla geçirdiği sürecin onarım yolculuğunu başlattığını söylüyor ve “ben kızlarımla terbiye olmaya çalıştım” diyor. “Anne baba olmak demek çocuk yetiştirmek demekten daha öte, kendini yetiştirmek demektir.” Bu cümleleriyle bizleri şaşırtıyor yazar. Neden mi? Çünkü genellikle anne babalar olarak biz çocuklarımızı terbiye ettiğimizi, yetiştirdiğimizi zannederiz. Çocuk yetiştirmenin çocuğun gelişimine bakan yönü kadar anne babanın anne babalık süreçlerini içeren yönü de vardır. Çocuk büyürken biz de büyür, öğrenir, gelişir, değişiriz. Sürecin çocuk kadar ebeveynler için de geliştirici, dönüştürücü olduğunu fark etmiş bir baba Ebubekir Ertem.

Çocuğun ilk günlerinden ilk yıllarına ve sonrasına gelişim yolculuğunda annenin önemi hepimizce malum. Peki ya baba!? Babanın eşine maddi manevi destek olmasının önemini şu sözlerle vurgulanmış kitapta; “iyi bir çocuk yetiştirmenin en önemli adımı, ilk yıllarda babanın çocuğundan ziyade eşine destek olmasıdır. Yani baba, istisnasız tüm çevresel faktörleri annenin ‘sağlıklı annelik’ yapmasına uygun hale getirmelidir.”

“Anneye Güven Veren Babadır”, ” Doğum Yapan Annenin Refakatçisi Babadır”, “Annenin Nefes Alışını Kolaylaştıran Babadır” başlıklarında babalık yolculuğunun önemli bir merhalesinin de eşine maddi manevi refakat etmek olduğu anlatılmış.

Çoğu annenin şikayetçi olduğu bir konuya ilk sayfalarda dikkat çekilmiş; babaların çocuk eğitimiyle ilgili seminer, etkinlik, kitap okuma gibi faaliyetlerde annelerden çok çok geride kalması! Annelerin suçlayıcı olmak yerine motive edici olmaları halinde babaların bu sorumluluğu severek paylaşacakları umudunu taşıyor Ebubekir Ertem. Kendisi de genç bir baba olarak çocuk eğitimi konusundaki kariyer sürecinde öğrendiği bilgileri ve bu bilgileri uygulayarak edindiği tecrübelerini kitaplaştırarak faydalı bir eser ortaya çıkarmış.

Anne-baba-çocuk ekseninde babanın eş ve baba olarak etki ve önemini anlatan kitaptaki başlıkların bir kısmını şöyle sıralayabiliriz;

-Çocuklara Dost Baba Olmak
-Anneye Güven Veren Babadır
-Doğum Yapan Annenin Refakatçisi Babadır
-Annenin Nefes Alışını Kolaylaştıran Babadır
-Babalar Evimize Dönelim
-Çocuk Yetiştirmek Yerine Kendini Yetiştirmek
-Baba Rol Modeldir
-Çocuk Eğitimi Yavaşlık ve Sekinedir
-Baba Eleştirmek Yerine Destek Olmalıdır
-Babanın Cinsel Kimlik Gelişimine Etkisi
-Çocuk Eğitimi ve Maneviyat
-Çocuk Eğitiminde Aile Toplantıları
-Babanın Çocuğuna En Güzel Hediyesi Ahlâktır

Kitabın ismi ayrıca dikkatimizi celbetti; “Kariyer de Yaparım Babalık da”.
Sanki sevgili babalar, işiniz babalık yapmanıza engel değil demek istemiş ya da sevgili babalar, babalık sadece işe gidip çocuklarınızın ihtiyaçlarını sağlamak değil demiş. Nasıl okursanız okuyun bu kitapta karşımıza bir kapı çıkıyor. Bağ kuran, duyarlı, etkili babalık kapısı. O kapıyı açıp içeride neler var görerek, sorumluluğunu şevkle yerine getirmek isteyenlere bir fırsat bu ve benzeri kitaplar.

Elif İlay Bayrak Hüsmen, PDR

Yorum Bırakın / Leave a Comment

Go to Top