Hz Havva’dan Hz. Zeyneb’e Kadınların İzinde

“Hz. Havva’dan Hz. Zeyneb’e Kadınların İzinde” Araştırmacı-Yazar Serpil Özcan’ın kaleminden Server Yayınları tarafından okuyucularına ulaşan nezih bir eserdir. Bu kitap rol model arayışında yanlış yönlere kayıp vakit kaybederek nice hüsranlara uğramış ve özüne tam manada ulaşamamış hanımefendilere yeni ufuklar açacak niteliktedir. Büyüğünden küçüğüne günümüz kadınının şahsiyetini yeniden bulmada ona yol gösterecek, doğru misaller, seçenekler ve gerçek kahramanlar sunan bu eserde, İslam tarihindeki 25 seçkin ve muhterem hanım tek tek ele alınıp takdim edilmiştir.

Yazarın kendi diliyle: “Asrın kadınının model ararken ihmal ettiği kadınlar onlardır. Bazı sebeplerle unutturulmuş, yeni mesuliyetleri getireceği endişesi ile bizzat kadınlar tarafından unutulmuş İslam’ın örnek kadınları.. İşte uzaklarda aranırken yanı başımızda boy veren iftihar kaynağı misaller onlardır. Kimler mi? Firavun’ a isyan eden cesaretli kraliçe Hz. Asiye, Hz. İsa’nın dirayetli ve kararlı annesi, Peygamberimiz (AS)’ın  gözü pek, fedakar kızı Hz. Fatımatu’z-Zehra, eşi dünyada görülmemiş muhterem zevcesi Hz. Hatice-i Kübra ve hepsini sıralamak imkan dahilinde olmayan diğerleri…”

Sahih kaynaklardan derlenen bilgiler, analizci bir yaklaşımla dramatize edilerek sunulmuş, bu yöntemle okuyucuların zihninde çok daha kalıcı tesirler elde etmek murad edilmiştir. Bundan hedef ise, asırlar önce yaşamış bu güzide hanımlarla günümüz hanımları arasındaki zaman ve anlayış farklılıklarından kaynaklanan mesafelerin azaltılmasıdır.

Bu kıymetli çalışmada zikredilen, özenilesi, örnek alınası, motivasyon kaynağımız olmaya fazlasıyla layık olan bu hanımlardan kitaptaki sırasıyla ilk 5 tanesine hep beraber kısacık değinelim:

Hayat Sahibi Hz. Havva

“O, Adem gibi endamlı ve güzeldi. Onun zebercet ile müzeyyen, misk u amber sürülmüş 700 örmesi vardı. Cildi Adem’inkinden melda ve rengi daha duru idi ve sesi de onunkinden güzeldi.”

Huzur verici olarak yaratılan kadın Hz. Havva annemizin, sadece varlıkta (cennette) değil, yokluk ve sıkıntıda da (yeryüzünde) Hz. Adem babamızı yalnız bırakmaması, Kur’an’ın işaret ettiği ve onlardan sonra gelecek her evli kula örnek teşkil edecek bir durumdur.

Şehirler Anası Hz. Hacer

Allah’tan (c.c.) başka hiç bir destekçisi ve yardımcısı olmadığı halde, çölün ortasında oğlu İsmail ile yapayalnız kalakalmışken, hakiki iman ve tevekkül, sabır, itaat ve sadakat ile tüm sıkıntılara göğüs gererek Mekke’nin kurucu annesi vasfına ermiş Hz. Hacer Validemiz, refah, huzur ve bolluk nimetleri içerisinde yaşayan günümüz kadınlarının idrak sınırlarını genişletecektir.

Hakka İtaat İçin İsyan Eden Kadın Hz. Asiye

Kur’an-ı Kerim’de ismi övgüyle anılan, kendisi de bir firavun soyundan gelen, döneminin en büyük eli kanlı zalim yöneticisi olan eşinin karşısında Allah’a (c.c.) ve peygamberi Musa’ya (a.s.) iman etmenin bedelini canıyla ödeyen, son nefesinde kızgın kumlar üstünde kolları ve bacakları bağlandığı halde ısrarla Rabbinin hoşnutluğu endişesi taşıyan Nil kraliçesi Hz. Asiye sözdeki imanı öze indirmiş olmanın ibretli timsalidir.

Büyük Veli Hz. Meryem

Putperest bir toplumda, henüz anne rahmine düşmemişken, annesi Hanne’ nin mabede hizmet için adadığı, ilk olarak asırlardır süregelen mabetteki erkek egemenliğini yıkan, Kur’an-ı Kerim’de 34 kere ahlak ve imanı tüm müminlere örnek gösterilmiş nice ilklerin sahibi gencecik Hz. Meryem, Allah katından gönderilmiş insan yaşama kılavuzunu harfiyen uygulamış, itaati yürekten bir kemal örneğidir ve sadece Allah’a kul olma hürriyetine sahip olmuş ender insanlardandır.

Candan da Öte Can Yoldaşı Hz. Hatice (R.Anha)

İnsanlığın bozulduğu, aslını yitirdiği, ahlakın ne olduğunun bilinmediği, kız evlatlarının dişi bir deve kadar bile itibarının olmadığı ve hatta büyük bir dert olarak görüldüğü bir devirde, Hz. Hatice ileride yükleneceği büyük vazifeye işaret edercesine, diğer kadınların bulamadığı bir huzur ve rahatlık içinde yaşamış fakat bu nimetler içerisinde iken bile yanlış geleneklerin tutkunu olmamış, bataklığın içinde kir tutmamış, servetini ihtirasına değil son damlasına kadar hayra harcamıştır. İman edenlerin ilki, hayat arkadaşı Hz. Peygamber’in (s.a.s.) her daim destekçisi, örneği görülmemiş sevgi, sadakat, vefa gösteren bir eş, çocuklarının annesi, cennet kadınlarının efendisi olmuştur. Zira o sıradan bir kadın değil Haticetü’l-Kübra’dır.

Kitapta İsmi Geçen Tüm Hanımefendilerin Listesi

 • Hayat Sahibi Hz. Havva
 • Şehirler Anası Hz. Hacer
 • Hakka İtaat İçin İsyan Eden Kadın Hz. Asiye
 • Büyük Veli Hz. Meryem
 • Candan da Öte Can Yoldaşı Hz. Hatice
 • Gerçek Aşkın Sahibi Hz. Ummu Seleme
 • Allah’ın Sevgilisinin Sevgilisi Hz. Aişe
 • Gurbet Gelini Hz. Ummu Habibe
 • İmtihanın Kadını Hz. Zeynep Binti Cahş
 • Babasının Annesi Hz. Fatimatu’z-Zehra Binti Muhammed Aleyhisselam
 • Çok Seven Çok Sevilen Hz. Zeynep Binti Muhammed Aleyhisselam
 • Şehitler Prensesi Hz. Sümeyye
 • Zulme Kalkan El Hz. Esma Binti Ebu Bekir
 • Hz. Ömer’in Hidayet Kapısı Hz. Fatima Binti Hattab
 • Sırlar Mahfazası Hz. Fatima Binti Kays
 • İslam’ın İlk Kadın Kahramanı Hz. Safiye Binti Abdulmuttalıb
 • İlk Deniz Şehidi Hz. Ummu Hiram
 • Dört Şehidin Gelini Hz. Atike Binti Zeyd
 • İmanlı Kız Kardeş Hz. Esma Binti Umeys
 • Tevbenin Güçlü Kadını Hz. Hind Binti Utbe
 • Şehitler Annesi Şehit Hz. Nuseybe Binti Ka’b
 • Ebu Cehil’in Gelini Hz. Ummu Hakim Binti Haris
 • İman Güzeli Hz. Ummu Süleym
 • Nefsini Hibe Eden Hz. Ummu Serik Güzeyye
 • Peygamber Torunu Hz. Zeynep Binti Ali

Önümüzde doğru misaller olduğu sürece inanıyoruz ki hedeflerine sağlam adımlarla ilerleyen iman, ilim, takva, tevekkül, sadakat, dirayet timsalleri kadınlar günümüz toplumunda kendini ve şahsiyetini bulmuş olarak kendinden sonra gelecek nesillere de ışık tutacaktır.

Filiz Arslan
Recep 1440/Mart 2019

Yorum Bırakın / Leave a Comment

Go to Top