Bu kitapta, tarihe sadık kalınmağa çalışılarak yeryüzünde gelmiş geçmiş en hayırlı annenin “Hz. Amine” nin hayatı dini bir roman havasında hikaye ediliyor.

Yazar kendi dilinden olayların aslına riayetin gerekliliğini şöyle ifade ediyor: “Çağımızın şaşkın, perişan insanı, kendisine doğru yolu göstereceklerden azar, zorbalık istemiyor. O öyle biçaredir ki bütün günah çıplaklığına rağmen sanki annesinin süt kuzusudur. Ninnilere ihtiyacı vardır. Bu bakımdan okuyacağı eserler, ders hüviyetinden çıkmalıdır. Ona farkettirmeden ihtiyacını vermelidir. Fakat bu uğurda asla tarih değiştirilmemelidir. Bir yazar için en zor hazırlık budur.”

Kitapta Peygamberimizin (s.a.s.) mensup olduğu Haşimoğulları soyunun büyüklerinden başlayarak rahmet Peygamberinin gelişinin izlerini, doğumdaki mucizeleri ve hayatının ilk yılları, annesi Hz. Amine’nin perspektifinden romanlaştırılıyor.

Okurken romandaki şahsiyetler ve mekanlar gözünüzün önünde canlanıyor, kendinizi o zaman ve mekanda hissediyor, bir an kızgın yakıcı çöllerin ortasında, bir anda Kabe’nin dibinde, kalabalık hacıların arasında buluyor ve bu devrin adet ve göreneklerini canlı canlı yaşıyorsunuz. Cahiliye devrinin Mekkelisinin ve çöl adamlarının şiire olan tutkunluğu da göz önüne alınarak, sık sık şiir ve ilhamlara rastlıyorsunuz romanın sayfaları arasında. Hz. Muhammed’in (s.a.s.) anne ve baba tarafından soylarının temizliğine ve asilliğine hayranlığınız yenilenip tazelenirken, yüce Peygamberin gelişini kimlerin nasıl beklediğine ve kimlerin nasıl tepkiler verdiğine yeniden şahit oluyorsunuz.

“Kolay değildir, alabildiğine yayılan sapkınlığı bir anda yok etme. İnsanoğlunu derleyip toplama. Nesiller ister..”

“Bir baba en hayırlı baba mı olmak istiyor? İşte Hz. Abdullah’ın hayatı. Bir anne en hayırlı anne mi olmak istiyor? İşte Hz. Amine’nin hayatı..”

Romanı sonuna kadar elinizden düşüremeyeceksiniz..

Yazar Ahmet Cemil Akıncı, aynı zamanda Hz. Hatice, Hz. Aişe, Hz. Fatima, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Ali ve Hz. Osman isimli diğer kitaplarını da kaleme almıştır.

Herkese iyi okumalar..

Filiz Arslan

Kasım 2017